Intranet Campus web

INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS

Cutting-edge science for health

Doctor´s committee for DSc.

field of Zoology and physiology of animals

Chairman

    prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.
    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Deputy chairman
    prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
    Ústav fyziologie 2. Lékařská fakulta UK v Praze

Members
    prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc., DSc.
    Přírodovědecká fakulta UK v Praze  

    prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
    Fakulta vojenského zdravotnictví, UO v Hradci Králové  

    doc. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.
    Geologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
    Ústav experimentálnej Endokrinológie SAV SR

Alternating members
    RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
    Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích  

    prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc.
    Entomologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
    Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.    

 

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. - in Czech only