Intranet

Aktuality

Vojtěch Kumpošt obdržel Cenu MŠMT (5.12. 2019)

Ing. Vojtěch Kumpošt, který již od svého bakalářského studia působil na oddělení Vývojové epileptologie Fyziologického ústavu, obdržel Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 v magisterském studijním programu. Cenu z rukou ministra Plagy obdržel za práci, jejíž výsledky přispěly k novým objevům na poli výzkumu mechanismů vzniku epileptických záchvatů a byly publikovány v prestižním časopise Nature Neuroscience. Vojtěch Kumpošt byl studentem Fakulty elektrotechnické ČVUT a v současnosti působí na německé Karlsruhe Institut für Technologie.

 

Výborné umístění studentů Otevřené vědy pod vedením vědců z FGÚ (22.11. 2019)

Na závěrečné konferenci projektu Otevřená věda  21. 11. 2019 se umístily hned dvě studentky, které absolvovaly svou stáž na Fyziologickém ústavu. 

Natálie Pořízková z pražského Gymnázia Postupická získala 1. místo v kategorii Živá příroda/Lékařské vědy a Biochemie. Na konferenci prezentovala výsledky své roční stáže "Studium struktury a funkce Na+/H+ antiportních systémů v eukaryotních buňkách", kterou absolvovala v oddělení Membránového Transportu pod vedením Ing. Olgy Zimmermannové, Ph.D.

3. místo ve stejné kategorii obsadila Veronika Musílková s tématem stáže "Sledování růstu, chování a diferenciace buněk hladkého svalu ve statickém a dynamickém systému", kterou absolvovala v oddělení Biomateriálů a tkáňového inženýrství pod vedením RNDr. Jany Musílkové, CSc.

Oběma studentkám gratulujeme!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výjezdní zasedání Ph.D. studentů 2019 (20.11. 2019)

Ve dnech  29. - 31.10. 2019 v prostorách hotelu Jezerka v Seči proběhlo výjezdní zasedání Ph.D. studentů FGÚ. Zúčastnilo se ho 65 studentů. Během zasedání proběhlo 19 studentských přednášek a v poster sekci bylo zahrnuto 45 posterů. Vyhodnoceny byly tři nejlepší v každé kategorii. Dále probíhaly přednášky na téma soft skills (Jason Hwang), kariérní možnosti (Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D., MUDr.  Et Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.) a workshop věnovaný prezentačním dovednostem.

Vítězové soutěže o nejlepší prezentaci: 1. místo: Vendula Čečmanová, 2. místo: Viktor Sinica, 3. místo: Kristína Cechová.

Vítězové soutěže o nejlepší poster: 1. místo: Šárka Danačíková, 2. místo: Rimjhim Tomar a 3.místo: Daniela Alexová a Lucie Leňková.

Všem vítězům gratulujeme!

Euro-BioImaging byl zařazen mezi Evropská konsorcia výzkumných infrastruktur (ERIC) (1.11. 2019)

Dne 29.10. 2019 Evropská komise schválila udělení statutu ERIC pro Euro-BioImaging, evropskou významnou výzkumnou síť pracovišť pro biologické zobrazování s uzly ve 14 zemích včetně České republiky. Euro-BioImaging se tímto oficiálně zařazuje mezi Evropská konsorcia výzkumných infrastruktur (ERIC). Tímto aktem bude tuzemským i zahraničním vědcům usnadněn otevřený přístup k vědeckým přístrojům a expertíze v oblasti světelné i elektronové mikroskopie a biomedicínského zobrazování. Zobrazovací pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR, zajišťující otevřený přístup k 8 přístrojům (konfokální a dvoufotonová mikroskopie, zobrazování in vivo), je součástí jednoho z 21 uzlů, které budou v rámci EuroBioImaging ERIC působit.

Fyziologický ústav navštívili zástupci tchajwanské ITRI (4.10. 2019)

Ve středu 2. října 2019 proběhla na Fyziologickém ústavu AV ČR návštěva delegace tchajwanské vědecko-výzkumné organizace Industrial Technology Research Institute (ITRI). Její zástupci, Prof. Eric Y. Chuang a Dr. Horus Huang, přednesli přednášky, kde představili svou činnost i celkově činnost ITRI, a možné okruhy vzájemné spolupráce. Poté navštívili několik oddělení ústavu, zejména oddělení Biomateriálů a tkáňového inženýrství, spolupracující Institut klinické a experimentální medicíny, a rovněž dislokované pracoviště Fyziologického ústavu v BIOCEV. Setkání nastínilo možné směry budoucí spolupráce obou institucí v oblastech bioinformatiky, cílené dodávky léčiv do různých tkání a orgánů, testování potenciálních nových léčiv na zvířecích modelech, a v neposlední řadě i v oblasti regenerativní medicíny, konkrétně tkáňového inženýrství kožního krytu za pomocí moderní technologie 3D tisku. Vzhledem k projevenému zájmu delegace i o genomické studie bylo delegaci v rámci návštěvy umožněno shlédnout i další pracoviště zabývající se uvedenou problematikou, jako je odd. Genomiky a bioinformatiky na Ústavu molekulární genetiky AV ČR v krčském areálu, a dále odd. Funkční genomiky a České centrum pro fenogenomiku v BIOCEV. 

    

Načíst další