Intranet Areál web

Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.

 

ResearcherID: A-8407-2008

 

Zařazení

Samostatný vědecký pracovník, vedoucí oddělení

 

Témata výzkumu

Působím jako vědecký pracovník a vedoucí Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Zaměřuji se z behaviorálního a neurofyziologického hlediska na různé způsoby prostorové orientace u laboratorních hlodavců, na roli mozkových struktur a neuropřenašečových systémů v prostorovém chování a na studium kognitivních deficitů doprovázejících modelová neuropsychiatrická onemocnění. Výzkum prováděný pod mým vedením napomáhá porozumění nervovým základům chování a kromě poznatků přináší i aplikované výstupy. Dlouhodobě se věnuji výuce a školení středoškolských, vysokoškolských a postgraduálních studentů. Zabývám se i popularizací vědy a publikováním (působil jsem např. jako odborný lektor překladu knihy "From Neuron to Brain" v současnosti v nakladatelství Academia jako „Od neuronu k mozku“).

 

Vzdělání

Bc.              Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 20. června 1995, Neurobiologie

Mgr.            Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 7. června, 1997, Neurobiologie

RNDr.          Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 24. října, 2002, Neurobiologie

PhD.           1. lékařská fakulta UK, Praha, 25. září, 2002, obor Neurovědy

Doc.           Přírodovědecká fakulta UK, obor Fyziologie živočichů, 1.5. 2013

DSc.           2016

Prof.          Přírodovědecká fakulta UK, 2016