Intranet Areál web

Žlučové kyseliny brání vzniku obezity

Žlučové kyseliny snižují energetický příjem a aktivují termogenní funkci hnědé tukové tkáně.  

Žlučové kyseliny – steroidní látky, které vznikají v játrech a žlučí se dostávají do střeva, kde umožňují trávení tuků. Obyvatelé řady asijských států těmto látkám připisují léčivé a stimulační účinky, v západní medicíně jsou používány k léčbě cholelitiázy. Pokusy na myších krmených dietou s vysokým obsahem tuku (provedené ve spolupráci mezi Fyziologickým  ústavem a University of Coimbra v Portugalsku) prokázaly, že  podávání jedné ze žlučových kyselin (kyseliny chenodeoxycholové; CDCA) brání vzniku obezity. Na tomto účinku CDCA se podílí jak snížení příjmu potravy, tak zvýšení energetického výdeje vlivem na hnědou tukovou tkáň, unikátní termogenní tkáň přítomnou u savců včetně člověka. Zejména u novorozenců brání hnědá tuková tkáň prochladnutí a spotřebovává velké množství živin. Pod vlivem působení CDCA stoupá v hnědé tukové tkáni obsah UCP1 proteinu, který zprostředkovává tvorbu tepla. Navíc se buňky s UCP1 objevují i v bílé tukové tkáni.

 

Mikroskopický obraz řezu podkožní bílé tukové tkáně myší

Vyšší výskyt UCP1-pozitivních buněk (zvýrazněny šipkami) u myší krmených vysokotukou dietou s přídavkem 0,1% CDCA oproti myším krmeným standardní dietou (STD), nebo vysokotukou dietou (cHF), nebo vysokotukou dietou v množství odpovídajícím spotřebě potravy u CDCA skupiny (PF).

 

Theodoro J, Zouhar P, Flachs P, Bardova K, Janovska P, Gomes A, Duarte F, Varela A, Rolo A, Palmeira C and Kopecky J. 2014. Enhancement of brown fat ther-mogenesis using chenodeoxycholic acid in mise. International Journal of Obesity 38:1027-34. IF = 5.38