Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Studenti SŠ

  • Otevřená věda
  • Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Otevřená věda

Projekt Otevřená věda se zaměřuje na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum. Prostřednictvím vědeckých stáží pro středoškoláky umožňuje studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivuje je k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké kariéry. Stážisté se zapojují do činnosti špičkových pracovišť Akademie věd ČR a stáže jim přibližují současný vědecký výzkum.

Vyzkoušet si, jak se dělá věda, pod přímým vedením vědkyň a vědců, si můžete také u nás. Fyziologický ústav nabízí talentovaným studentům středních škol možnost zapojit se na rok do výzkumné činnosti ústavu.  Více informací: www.otevrenaveda.cz.

Přehled stáží OV na FGÚ 2021

Přehled stáží OV na FGÚ 2020

Přehled stáží OV na FGÚ 2019

 

Zajímá vás, jak stáže na FGÚ hodnotí jejich absoloventi z minulých let?

Rozhovor s Natálií Pořízkovou (stáž FGÚ - 2019)

Rozhovor s Denisem Cmuntem (stáž FGÚ - 2012)

 

    

Více

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní, víceoborová soutěž pro talentované středoškolské studenty. Nejde přitom jen o vědomosti, neméně důležitá je i schopnost samostatné práce, kterou finalisté obhajují před odbornou porotou. Studenti získávají komplexní zkušenosti s navrhováním experimentů, interpretací výsledků i prezentací dat.

Fyziologický ústav pravidelně uděluje cenu „Cenu ředitele Fyziologického ústavu AV ČR“ v kategorii Zdravotnictví. Více informací: www.soc.cz

Výsledkové listiny a tři nejlepší práce z každého oboru (2002 - 2020)

 

Úspěchy studentů pod vedením garantů z FGÚ:

Studentka Anna Urushadze, která v rámci programu Otevřená věda pracuje na svém projektu v odd. Neurochemie u Dr. Heleny Janíčkové, se se svou prací umístila na 1. místě v krajském kole SOČ.

 

Studentka: Veronika Musílková, Gymnázium Christiana Dopplera, Praha

Školitelka: Jana Musílková, FGÚ

3. místo v oboru Biologie na 42. celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti v roce 2020

Název práce: Vliv VEGF růstového faktoru na diferenciaci kmenových buněk směrem k hladkému svalu

Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži

 

Více