Intranet Campus web

The human body in health and disease

The human body in health and disease

"The human body in health and disease" lecture series interprets research of human diseases in the laboratories of the Institute of Physiology and also represents common and necessary collaboration of scientists with clinicians. The lectures are intended for the general public and are held at the Academy of Sciences at Národní street in Prague.

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

Lectures 2024

Mateřské mléko- bílé zlato, 24. 4. 2024 Ondřej Kuda (FGÚ AV ČR) a Marcela Křížová (Ústav pro péči o matku a dítě) POZVÁNKA Videozáznam přednášky    Prostorová paměť… More

Přednášky v roce 2023

Náhrady poškozených cév: minulost, přítomnost a budoucnost, 12.4.2023 doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. (FGÚ AV ČR) a MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D. (IKEM) téma: moderní trendy v oblasti… More

Lectures 2022

Čas je mozek, 29. 11. 2022 Prof. MUDr. Jakub Otáhal. Ph.D. (FGÚ AV ČR) a doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. (FN Motol)  téma: moderní trendy v diagnostice a léčbě cévních mozkových příhod … More

Lectures 2019

Mitochondriální onemocnění - hledání genů zodpovědných za rozvoj dědičných metabolických poruch, 16. 10. 2019 RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D. (FGÚ) a doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. (Všeobecná fakultní… More

Lectures 2018

"Hypertenze a chronické onemocnění ledvin - příčiny a důsledky", 3. 10. 2018  RNDr. Ivana Vaněčková, DSc. (FGÚ) a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., Klinika nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy … More

Lectures 2017

"Memory, Aging and Alzheimer's Disease", 1. 11. 2017 Prof. Aleš Stuchlík (IPHYS) and MUDr. Jan Laczó (Department of Neurology 2nd Faculty of Medicine and Hospital Motol) topic:… More

Lectures 2016

Congenital heart defects - achievements and challenges, 6 October 2016 prof. David Sedmera (FGÚ) and prof. Jan Janoušek (FN Motol) topic: experimental research and advanced treatment of… More

Lectures 2015

Epilepsy - the storm in the brain, 6 October 2015 doc. Přemysl Jiruška (FGÚ) and doc. Petr Marusič (FN Motol) topic: experimental research and modern treatment of the epilepsy … More