Intranet Campus web

Information provided by law

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Zřízení FGÚ AV ČR, v. v. i.

Organizační struktura FGÚ AV ČR, v. v. i.

Information provided to data subjects according to The General Data Protiction Regulation

Common Information provided to data subjects according to The General Data Protection Regulation connecting to a conference

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontaktní údaje pro podání písemné žádosti o informace: Sekretariát ředitele, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4; telefon: 241 062 424; fax: 244 472 269; e-mail: fgu@fgu.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:

 • Formulář lze získat na sekretariátu ředitele, viz výše.
 • Pro elektronické stažení je formulář k dispozici ve formátu DOC (MS Word).

 

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu: Ing. Petra Janečková - zástupce ředitele pro administrativu, FGÚ AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4; telefon: 241 062 719; e-mail: petra.janeckova@fgu.cas.cz

Přehled poskytnutých informací

Přehled nejdůležitějších předpisů:

Zákony o veřejných výzkumných institucích:

Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:

 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace;
 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace;
 • nedostane-li FGÚ AV ČR, v. v. i. (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti;
 • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem;
 • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti;
 • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech,
  •  žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
  •  nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
 •  prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly, je žadatel informován do 15 kalendářních dnů
 •  lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

Výroční zprávy FGÚ AV ČR, v. v. i., o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.