Intranet Areál web

Centrum preklinického testování (CPT)


KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO REALIZACI PREKLINICKÝCH STUDIÍ

   

 

Úspěšné dokončení preklinických studií je základním předpokladem pro zahájení klinických studií na lidech. Předklinické testování na zvířatech za přísných podmínek Správné laboratorní praxe (SLP) je tak klíčovým a nepostradatelným prvkem ve vývoji nových farmaceutik. Centrum preklinického testování, které vzniklo s podporou AV ČR v návaznosti na program Strategie AV21 - Preklinické testování potenciálních léčiv, nabízí kompletní služby pro preklinické studie s kandidátními látkami na klíč.

Centrum využívá široké infrastruktury a know-how vybraných specializovaných laboratoří v rámci AV ČR. Poskytuje standardní a zákaznicky navržené studie podporující požadavky na dokumentaci předkládanou při žádosti o klinické hodnocení léčiv. Neklinické studie bezpečnosti léčiv a testování analytické chemie provádí podle požadavků SLP. Od svého vzniku v roce 2017 byly v CPT realizovány desítky farmakologických a toxikologických in-vivo studií, které pomáhají léčivům na dlouhé cestě od zkumavky k pacientům. 

 

Více informací