Intranet Areál web

Tematické okruhy

Tematické okruhy

Vědecká oddělení našeho ústavu se v současnosti věnují zejména výzkumu ve 3 hlavních oblastech:

NEUROVĚDY

Výzkum v oblasti neurověd zahrnuje široké spektrum studovaných témat, od mechanismů uvolňování neuropřenašečů a jejich interakcí s receptory přes mechanismy rychlého přenosu signálů mezi buňkami a uvnitř buněk až po integrační funkce nervového systému, jako jsou paměť, regulace cirkadiánních rytmů a patofyziologické mechanismy epilepsie.

KARDIOVASKULÁRNÍ FYZIOLOGIE

Výzkum související s fyziologií a patofyziologií kardiovaskulárního systému se zaměřuje na vývojové stránky činnosti srdečních kontrakcí, experimentální hypertenzi a fyziologii epitelu s důrazem na úlohu proteinů buněčných membrán.

METABOLISMUS

Výzkum metabolismu se zabývá vztahem struktury a funkce, látkovou přeměnou a energetickým metabolismem buněk, činností mitochondrií, transportní funkcí buněčných membrán a přenosem signálu na buněčné i subcelulární úrovni.