Intranet Areál web

Kardiovaskulární fyziologie

V současné době jsou kardiovaskulární choroby nejčastější příčinou úmrtí v civilizovaném světě. S tím, jak stárne populace, přibývá také chronických kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou vysoký krevní tlak (hypertenze), srdeční arytmie či selhání srdce.

Poznání fyziologických i patofyziologických procesů probíhajících na úrovni kardiovaskulárního systému proto představuje významný cíl našeho výzkumu.

Studujeme 

  • mechanismy rozvoje a prevence ischemické choroby srdeční vedoucí k infarktu myokardu,
  • vývojové aspekty srdečních kontrakcí a jejich roli v rozvoji srdečních arytmií,
  • mechanizmy cévní kontrakce a jejího ovlivnění při léčbě hypertenze.

Kromě toho se také podílíme na vývoji biomateriálů vhodných pro umělé cévní náhrady a hledáme geny, jejichž změněná funkce může být základem některé z kardiovaskulárních poruch.

  

Vědecká oddělení:

BIOMATERIÁLY A TKÁŇOVÉ INŽENÝRSTVÍ  GENETIKA MODELOVÝCH ONEMOCNĚNÍ 
EXPERIMENTÁLNÍ HYPERTENZE  VÝVOJOVÁ KARDIOLOGIE