Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Doktorská komise pro DSc.

obor Zoologie a fyziologie živočichů

Předseda

    prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.
    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Místopředseda
    prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
    Ústav fyziologie 2. Lékařská fakulta UK v Praze

Členové
    prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.  

   prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
   Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc., DSc.
    Přírodovědecká fakulta UK v Praze  

    prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
    Fakulta vojenského zdravotnictví, UO v Hradci Králové  

    doc. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.
    Geologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
    Ústav experimentálnej Endokrinológie SAV SR

Alternující členové
    RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
    Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
    Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích  

    prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc.
    Entomologický ústav AV ČR, v.v.i.  

    prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
    Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.    

 

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc.               

Úplný seznam komisí pro obhajoby disertací