Intranet Areál web

Centra Excelence / Strategie AV 21

Centra Excelence / Strategie AV 21

Vedle standardních grantových a výzkumných projektů jsou jednotlivé vědecké skupiny z Fyziologického ústavu AV ČR zapojeny i do řešení prestižních Center excelence (GA ČR) a Center kompetence (TA ČR). Tyto projekty představují konzorcia několika týmů zaměřená na inovativní výzkum v dané oblasti. 

Fyziologický ústav je hlavním koordinátorem výzkumného programu "Preklinické testování potenciálních léčiv" (2017-2023), který je zařazen do Strategie Akademie věd ČR AV21: „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.

  • Aktuální projekty
  • Ukončené projekty