Intranet Areál web

Příprava, modifikace a charakterizace materiálů zářením (2012-2018)


Tento multidisciplinární projekt je zaměřený na: (i) přípravu nových mikro- a nano-strukturovaných materiálů a systémů, jejich modifikaci zářením a jinými technikami, (ii) jejich charakterizaci komplexním souborem diagnostických metod, dostupných v participujících institucích, (iii) studium jejich chemických, fyzikálních a biologických vlastností. Jeho cíle nemohou být dosaženy v rámci řešení standardních projektů GAČR. Spoluprací 4 účastníků bude dosaženo výrazného synergického efektu pro společný orientovaný výzkum. Projekt je zaměřen na "high-tech" systémy aplikovatelné v medicíně, tkáňovém inženýrství, mikroelektronice, optoelektronice a při přípravě senzorů. Dále studuje mikroskopické procesy difúze, agregace a samo-organizace, procesy degradace materiálů ozářením, interakci buněk s těmito materiály a účinky ozáření na biologické objekty (živé buňky, biomolekuly). Nukleární analytické metody budou využity v biomedicínském a enviromentálním výzkumu. Na projektu se podilí Mgr. a PhD. studenti, kteří získají zkušenosti v multidisciplinárním výzkumu.

Informace o projektu - Portál IS VAV