Intranet Areál web

Metabolismus

Metabolismus

Náš výzkum zahrnuje také studium metabolických pochodů a signální transdukce, tj. přenosu signálu, na těch nejnižších úrovních – buněčné a molekulární.

V rámci studia energetického metabolismu se zabýváme činností mitochondrií ve zdraví i nemoci. Studujeme strukturu a funkci mitochondrií u mitochondriálních poruch i u jiných metabolických, kardiovaskulárních a neurofyziologických onemocnění. 

Nezastupitelnou úlohu v buněčném metabolismu hrají rovněž transportní systémy v buněčných membránách, které zkoumáme na různých modelech savčích i kvasinkových buněk. 

V oblasti signální transdukce se snažíme pochopit molekulární podstatu přenosu nervového signálu u fyziologických a patofyziologických stavů.

Vědecká oddělení:

BIOENERGETIKA

MEMBRÁNOVÝ TRANSPORT

BIOLOGIIE TUKOVÉ TKÁNĚ MITOOCHONDRIÁNÍ FYZIOLOGIE
FUNKCE EPITELU

MOLEKULÁRNÍ FYZIOLOGIE KOSTI

GENETIKA MODELOVÝCH ONEMOCNĚNÍ STRUKTURNÍ BIOLOGIE SIGNÁLNÍCH PROTEINŮ
METABOLISMUS BIOAKTIVNÍCH LIPIDŮ TRANSLAČNÍ METABOLISMUS

VÝZKUM PANKREATICKÝCH OSTRŮVKŮ