Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Strukturní biologie signálních proteinů

Strukturní biologie signálních proteinů

Naše skupina se zabývá strukturní biologií (vztahy mezi strukturou a funkcí určitých skupin bílkovin), konkrétně se zaměřujeme na proteiny, které se účastní přenosu signálu v buňce. Mezi metody, které využíváme, patří příprava proteinů a jejich komplexů, základní biofyzikální charakterizace, charakterizace mezimolekulových interakcí a studium struktury a interakčních povrchů. Všechny tyto metody nám umožňují lépe pochopit detaily, jak je regulována aktivita a funkce protein-proteinových komplexů. Zabýváme se především výzkumem v těchto oblastech:

  • Strukturní biologie 14-3-3 proteinů a jejich vazebných partnerů
  • Mechanismus regulace proteinkinas CaMKK1, CaMKK2 a ASK1
  • Studium inhibice proteasy caspasy-2 a ligásy Nedd4-2 pomocí proteinu 14-3-3
  • Studium DNA-vazebné domény transkripčního faktoru FOXO4

​EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ODDĚLENÍ

Aktuální projekty

Mechanismus regulace proteinkinasové aktivity ASK1

Náš výzkum umožnil strukturní náhled na komplexy ASK1 kinasy s jejími dvěma přirozenými inhibitory: proteinem 14-3-3 a thioredoxinem. Naše data by mohla být důležitá k porozumění procesu inhibice ASK1 stejně tak jako úlohu proteinů 14-3-3 v regulaci ostatních enzymů. Více

Studium regulačních proteinů účastnících se G-proteinové signalizace: RGS3 a fosducinu.

Regulátor G-proteinové signalizace (RGS3) se váže na Gα-GTP komplex a zvyšuje tak jeho vnitřní GTPasovou aktivitu - ukončuje přenos signálu. Fosducin (Pdc) je vysoce konzervovaný fosfoprotein, který hraje důležitou roli v regulaci G-proteinové signalizace, kontroly transkripce a regulaci krevního tlaku. Pdc i RGS3 jsou negativně regulovány fosforylací a vazbou proteinu 14-3-3.  Více

Úspěchy

Nejlepší publikace s autory z FGÚ za rok 2017

We got the prize for the best publication of the Institute of Physiology for year 2017 for the publication: Alblova M, Smidova A, Docekal V, Vesely J, Herman P, Obsilova V, Obsil T. : Molecular basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Proc Natl Acad Sci U S A. (2017) 114:E9811-E9820. IF = 9.504. Více

Publikace

Pšenáková; Katarína - Hexnerová; Rozálie - Srb; Pavel - Obšilová; Veronika - Veverka; Václav - Obšil; Tomáš . The redox-active site of thioredoxin is directly involved in apoptosis signal-regulating kinase 1 binding that is modulated by oxidative stress . FEBS Journal. 2020; 287(8); 1626); 1644 . IF = 4.392 [ASEP] [ doi ]
Kalábová; Dana - Filandr; František - Alblová; Miroslava - Petrvalská; Olivia - Horváth; Matej - Man; Petr - Obšil; Tomáš - Obšilová; Veronika . 14-3-3 protein binding blocks the dimerization interface of caspase-2 . FEBS Journal. 2020; 287(16); 3494-3510 . IF = 4.392 [ASEP] [ doi ]
Valenti; D. - Neves; J. F. - Cantrelle; F. X. - Hristeva; S. - Santo Lentini; D. - Obšil; Tomáš - Hanoulle; X. - Levy; L. M. - Tzalis; D. - Landrieu; I. - Ottmann; Ch. Set-up and screening of a fragment library targeting the 14-3-3 protein interface . MedChemComm. 2019; 10(10); 1796-1802 . IF = 2.807 [ASEP] [ doi ]
Šmídová; Aneta - Staňková; Kateřina - Petrvalská; Olivia - Lazar; Josef - Sychrová; Hana - Obšil; Tomáš - Zimmermannová; Olga - Obšilová; Veronika . The activity of Saccharomyces cerevisiae Na+; K+/H+ antiporter Nha1 is negatively regulated by 14-3-3 protein binding at serine 481 . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research. 2019; 1866(12)); 118534 . IF = 4.105 [ASEP] [ doi ]
Pšenáková; Katarína - Kohoutová; K. - Obšilová; Veronika - Ausserlechner; M. J. - Veverka; Václav - Obšil; Tomáš . Forkhead Domains of FOXO Transcription Factors Differ in both Overall Conformation and Dynamics . Cells. 2019; 8(9)); 966 . IF = 4.366 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.

vedoucí oddělení

Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení (part time)

RNDrOlívia Petrvalská, Ph.D.
vědecký pracovník

Mgr. Matěj Horváth, Ph.D.
vědecký pracovník (part time)
Mgr. Pavel Pohl
postgraduální student

M.Sc. Rohit Ashok Joshi
postgraduální student

M.Sc. Raju Mandal
ext.- postgraduální student
Mgr. Karolína Honzejková
postgraduální student (part time)

Mgr. Klára Kohoutová
postgraduální student (part time)

Bc. Nicola Koupilová
pregraduální student
Bc. Adéla Hofmanová
ext. - pregraduální student
Andrej Tekel
ext.- pregraduální student
Mgr. Dana Kalábová
technický pracovník

Bc. Gabriela Kočárová
technický pracovník