Intranet Areál web

Molekulární fyziologie kosti

Molekulární fyziologie kosti Vlevo: μCT analýza kosti a osmium-barvené tukové tkáně kostní dřeně (BMAT) u myší s normal (ND) a vysokotukovou dietou (HFD). Vpravo: Protokol izolace kmenových buněk kostní dřeně a jejich diferenciace v osteoblasty (OB) a adipocyty (AD).

Při obezitě se lipidy akumulují v játrech, svalech nebo kardiovaskulárním systému, namísto tukové tkáně.  Nedávné studie ukázaly, že ovlivněny jsou i kosti, v nichž dochází ke zvýšení tvorby adipocytů v kostní dřeni. Vyšší akumulace tuku v kostech je často spojena s vyšší lámavostí kostí, což je přehlížená komplikace ovlivňující kvalitu života. Význam tukové tkáně kostní dřeně ve vztahu k energetickému metabolismu kostí a celého těla je málo prozkoumána. Hlavním výzkumným cílem oddělení je charakterizace metabolického fenotypu tukové tkáně kostní dřeně a jeho úlohy v kostní homeostáze a celotělovém energetickém metabolismu. Výzkum bude založen na využití myších a lidských buněčných systémů, myších biomodelů, klinických studií a molekulárních, bioanalytických a in vivo fenotypizačních technik. Také bude výzkum probíhat v široké mezinárodní spolupráci.

Nové oddělení bylo zřízené v roce 2019 na základě pětiletého "Start Up Research Programu", který je financován Fyziologickým ústavem.

Vždy rádi přivítáme nové motivované studenty z různých vědeckých oblastí, stačí nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Úspěchy

úspěch

Granty získané oddelením dr.Tencerové: 2022: 3-year Research grant from Czech Science Foundation (PI: Michaela Tencerova) 2021: L’Oréal-UNESCO program Pro ženy ve vědě 2021: 3-year Student research grant from GAUK (PI: Andrea Benova) 2020: 5-year EFSD/Novo Nordisk Foundation Future Leaders Award (PI: Michaela Tencerova) 2020: 3-year Research grant from Czech Science Foundation (PI: Michaela Tencerova) 2019: 5-year START UP Research program supported by IPHYS (PI: Michaela Tencerova) 2022: ECTS Academy fellowship 2023: 3- year Research grant from the Ministry of Health (PI: Michaela Tencerova)   Více

Publikace

van der Eerden; B. C. J. - Riddle; R. C. - Stegen; S. - Tencerová; Michaela . Editorial: Energy metabolism within the skeleton . Frontiers in Physiology. 2023; 14(May 22); 1205435 . IF = 4.0 [ASEP] [ doi ]
Tencerová; Michaela - Duque; G. - Beekman; K. M. - Corsi; A. - Geurts; J. - Bisschop; P. H. - Paccou; J. The Impact of Interventional Weight Loss on Bone Marrow Adipose Tissue in People Living with Obesity and Its Connection to Bone Metabolism . Nutrients. 2023; 15(21); 4601 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Potalitsyn; Pavlo - Mrázková; Lucie - Selicharová; Irena - Tencerová; Michaela - Ferenčáková; Michaela - Chrudinová; Martina - Turnovská; Tereza - Brzozowski; A. M. - Marek; Aleš - Kaminský; Jakub - Jiráček; Jiří - Žáková; Lenka . Non-glycosylated IGF2 prohormones are more mitogenic than native IGF2 . Communications Biology. 2023; 6); 863 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Ferenčáková; Michaela - Beňová; Andrea - Raška Jr.; I. - Abaffy; Pavel - Šindelka; Radek - Džubanová; Martina - Pospíšilová; E. - Kolostová; K. - Čajka; Tomáš - Paclík; A. - Zikán; V. - Tencerová; Michaela . Human bone marrow stromal cells: the impact of anticoagulants on stem cell properties . Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2023; 11(18 Sep); 1255823 . IF = 5.5 [ASEP] [ doi ]
Beňová; Andrea - Ferenčáková; Michaela - Bardová; Kristina - Funda; Jiří - Procházka; Jan - Špoutil; František - Čajka; Tomáš - Džubanová; Martina - Balcaen; T. - Kerckhofs; G. - Willekens; W. - van Lenthe; G. H. - Charyyeva; Arzuv - Alquicer; Glenda - Pecinová; Alena - Mráček; Tomáš - Horáková; Olga - Coupeau; Roman - Hansen; M. S. - Rossmeisl; Martin - Kopecký; Jan - Tencerová; Michaela . Omega-3 PUFAs prevent bone impairment and bone marrow adiposity in mouse model of obesity . Communications Biology. 2023; 6(1); 1043 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

 

Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.

vedoucí oddělení

michaela.tencerova@fgu.cas.cz

Mgr. Andrea Beňová

PhD studentka

RNDr. Michaela Ferenčáková, Ph.D.

postdoktorandka

Mgr. Martina Džubanová

PhD studentka

Ing. Michaela Vodičková

laborantka

Kim Nguyen, Ph.D.

postdoktorandka

Mgr. Michaela Fickerová

laborantka