Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Molekulární fyziologie kosti

Molekulární fyziologie kosti Vlevo: μCT analýza kosti a osmium-barvené tukové tkáně kostní dřeně (BMAT) u myší s normal (ND) a vysokotukovou dietou (HFD). Vpravo: Protokol izolace kmenových buněk kostní dřeně a jejich diferenciace v osteoblasty (OB) a adipocyty (AD).

Při obezitě se lipidy akumulují v játrech, svalech nebo kardiovaskulárním systému, namísto tukové tkáně.  Nedávné studie ukázaly, že ovlivněny jsou i kosti, v nichž dochází ke zvýšení tvorby adipocytů v kostní dřeni. Vyšší akumulace tuku v kostech je často spojena s vyšší lámavostí kostí, což je přehlížená komplikace ovlivňující kvalitu života. Význam tukové tkáně kostní dřeně ve vztahu k energetickému metabolismu kostí a celého těla je málo prozkoumána. Hlavním výzkumným cílem oddělení je charakterizace metabolického fenotypu tukové tkáně kostní dřeně a jeho úlohy v kostní homeostáze a celotělovém energetickém metabolismu. Výzkum bude založen na využití myších a lidských buněčných systémů, myších biomodelů, klinických studií a molekulárních, bioanalytických a in vivo fenotypizačních technik. Také bude výzkum probíhat v široké mezinárodní spolupráci.

Nové oddělení bylo zřízené v roce 2019 na základě pětiletého "Start Up Research Programu", který je financován Fyziologickým ústavem.

 

 

Úspěchy

Publikace

Beňová; Andrea - Tencerová; Michaela . Obesity-Induced Changes in Bone Marrow Homeostasis . Frontiers in Endocrinology. 2020; 11(May 12)); 294 . IF = 3.644 [ASEP] [ doi ]

Lidé

 

Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.

vedoucí oddělení

michaela.tencerova@fgu.cas.cz

Mgr. Andrea Beňová

PhD student

RNDr. Michaela Ferenčáková, Ph.D.

postdoktorand

Glenda Paola Aalquicer-Barrera, Ph.D.

vědecký asistent