Intranet Areál web

Funkce epitelu

Funkce epitelu Lokalizace enzymu 11β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 1 (11HSD1) v tlustém střevu myši; obarveno protilátkou proti 11HSD1 (A) a negativní kontrola (B)

Náš výzkum je zaměřen na gastrointestinální (GI) fyziologii a patofyziologii a na porozumění, jak komplexní GI funkce jsou ovlivněny hormonálními (kortikosteroidy) a environmentálními faktory (stres, potrava, mikrobiota). Ve své práci používáme různé kmeny potkanů a myší včetně bezmikrobních zvířat a animálních modelů kolitidy a akutního a chronického stresu. Zabýváme se zejména otázkami:

  • interakce hostitel – střevní mikrobiom v neuroendokrinních regulačních drahách
  • regulace střevního transportu
  • lokální metabolismus glukokortikoidů

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině

Publikace

Vagnerová; Karla - Jágr; M. - Mekadim; Chahrazed - Ergang; Peter - Sechovcová; Hana - Vodička; Martin - Olša Fliegerová; Kateřina - Dvořáček; V. - Mrázek; Jakub - Pácha; Jiří . Profiling of adrenal corticosteroids in blood and local tissues of mice during chronic stress . Scientific Reports. 2023; 13(1)); 7278 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Soták; M. - Casselbrant; A. - Rath; E. - Zietek; T. - Strömstedt; M. - Adingupu; D. D. - Karlsson; D. - Fredin; M. F. - Ergang; Peter - Pácha; Jiří - Batorsky; A. - Alpers; Ch. E. - Börgeson; E. - Hansen; P. B. L. - Ericsson; A. - Granqvist; A. B. - Wallenius; V. - Fändriks; L. - Unwin; R. J. Intestinal sodium/glucose cotransporter 3 expression is epithelial and downregulated in obesity . Life Sciences. 2021; 267(Feb 15)); 118974 . IF = 6.780 [ASEP] [ doi ]
Pácha; Jiří - Balounová; Kateřina - Soták; M. Circadian regulation of transporter expression and implications for drug disposition . Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology. 2021; 17(4); 425-439 . IF = 4.936 [ASEP] [ doi ]
Krausová; Alžběta - Burešová; Petra - Sarnová; Lenka - Oyman-Eyrilmez; Gizem - Škarda; J. - Wohl; P. - Bajer; L. - Sticová; E. - Bartoňová; L. - Pácha; Jiří - Koubková; Gizela - Procházka; Jan - Sporrer; M. - Durrbeck; C. - Stehlíková; Zuzana - Vít; M. - Ziolkowska; N. - Sedláček; Radislav - Jirák; D. - Kverka; Miloslav - Wiche; G. - Fabry; B. - Kořínek; Vladimír - Gregor; Martin . Plectin ensures intestinal epithelial integrity and protects colon against colitis . Mucosal Immunology. 2021; 14(3); 691-702 . IF = 9.020 [ASEP] [ doi ]
Ergang; Peter - Vagnerová; Karla - Hermanová; Petra - Vodička; Martin - Jágr; M. - Šrůtková; Dagmar - Dvořáček; V. - Hudcovic; Tomáš - Pácha; Jiří . The Gut Microbiota Affects Corticosterone Production in the Murine Small Intestine . International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(8)); 4229 . IF = 6.208 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

  Prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.                
vedoucí oddělení
  Ing. Peter Ergang, Ph.D.
vědecký pracovník
  Ing. Karla Vágnerová, Ph.D.
vědecký pracovník
  Mgr. Martin Vodička, Ph.D.
postdoktorand
  Ivana Muricová
technický pracovník