Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Knihovna

Knihovna

Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR v. v. i. (SVI FGÚ), je informační základnou Fyziologického ústavu, vybrané služby poskytuje i ostatním ústavům areálu Krč - Mikrobiologický ústav, Ústav molekulární genetiky, Ústav experimentální medicíny. Je knihovnou veřejnou a vybrané služby poskytuje uživatelům z řad (zejména) odborné veřejnosti (studenti, pracovníci jiných instituci VaV). Knižním fondem v rozsahu 80 000 knih a časopisů se řadí k největším knihovnám vědeckých ústavů AV ČR. Knihovna má svůj samostatný web.

 

Základní služby, které knihovna poskytuje:

  • klasické informační služby
  • služby založené na moderních informačních technologiích
  • přístup k tištěným zdrojům
  • přístup k odborným databázím
  • on-line přístup k časopisům a dalším informacím na Internetu
  • meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
  • rešerše z odborných databází
  • zhotovování xerokopií z fondu knihovny 

Lidé

  Mgr. Lucie Trajhanová       
vedoucí oddělení
 

Blanka Liberová

zástupce vedoucí

 

Zuzana Nováková

Monika Stloukalová