Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Translační metabolismus

Translační metabolismus Proteiny zubní dřeně rozdělené pomocí dvourozměrné elektroforézy (výřez) a barvené stříbrem.

Hlavní směry výzkumu:

 • vývoj nových separačních metod, například:
  • afinitní elektromigrační methody
  • aplikace zlatých nanočástic v kapilárních elektromigračních metodách
  • forenzní aplikace (včetně spojení CE-MS)
 • analýza pojivových tkání - proteomická a fyziologická analýza biologických vzorků; identifikace mnoha proteinů, například:
  • proteom lidských zubů ve vztahu k zubnímu kazu
  • nerozpustné proteiny skořápky ptačích vajec, obzvláště kutikuly
  • analýza posttraslačních modifikací proteinů
  • určení látek vznikajících během glykační reakce včetně stanovení místa jejich alokace
  • identifikace změn proteinů v závislosti na věku – oxidace a deamidace proteinů
 • analýza širokého spektra biologicky důležitých látek ve spolupráci s mnoha odděleními Ústavu, různých ústavů v ČR a rovněž v mezinárodní spolupráci (např. proteiny, steroidy, pigmenty)
 • proteomická laboratoř Fyziologického ústavu AV ČR

Aktuální projekty

Úspěchy

Publikace

Pataridis, Statis - Romanov, O. - Mikšík, Ivan . Identification of short-chain poly-3-hydroxybutyrates in Saiga horn extracts using LC-MS/MS . Journal of Separation Science 2019, 42(4), 797-808 . IF = 2.516 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan . Coupling of CE-MS for protein and peptide analysis . Journal of Separation Science 2019, 42(1), 385-397 . IF = 2.516 [ASEP] [ doi ]
Jágr, Michal - Ergang, Peter - Pataridis, Statis - Kolrosová, M. - Bartoš, M. - Mikšík, Ivan . Proteomic analysis of dentin-enamel junction and adjacent protein-containing enamel matrix layer of healthy human molar teeth . European Journal of Oral Sciences 2019, 127(2), 112-121 . IF = 1.810 [ASEP] [ doi ]
Fan, S. - Kind, T. - Čajka, Tomáš - Hazen, S.L. - Tang, W.H.W. - Kaddurah-Daouk, R. - Irvin, M. R. - Arnett, D. K. - Barupal, D. K. - Fiehn, O. Systematic Error Removal Using Random Forest for Normalizing Large-Scale Untargeted Lipidomics Data . Analytical Chemistry 2019, 91(5), 3590-3596 . IF = 6.350 [ASEP] [ doi ]
Eckhardt, Adam - Novotný, T. - Doubková, Martina - Hronková, Lucia - Vajner, L. - Pataridis, Statis - Hadraba, Daniel - Kulhavá, Lucie - Plencner, Martin - Knitlová, Jarmila - Lišková, Jana - Uhlík, J. - Žaloudíková, M. - Vondrášek, David - Mikšík, Ivan - Ošťádal, M. Novel contribution to clubfoot pathogenesis: The possible role of extracellular matrix proteins . Journal of Orthopaedic Research 2019, 37(3), 769-778 . IF = 3.043 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

 

​​doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.

vedoucí oddělení
  Mgr. Adam Eckhardt, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
  Prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Michal Jágr., Ph.D.
vědecký pracovník
  Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
vědecký pracovník
  Mgr. Pavla Sedláková, Ph.D.
vědecký pracovník
  Ing. Statis Pataridis
vědecko-technický pracovník
  Mgr. Lucie Kulhavá
postgraduální student
  Mgr. Armenuhi Kirakosjanová
technický pracovník