Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Výzkum bolesti

Výzkum bolesti Snímání aktivity iontových kanálů na membráně neuronů v akutním míšním řezu metodou terčíkového zámku (tzv. patch-clamp).

Naše oddělení se soustředí na výzkum mechanismů bolesti. Studujeme zejména úlohu synaptického přenosu nociceptivní informace na míšní úrovni. Ten se podílí na přenosu nociceptivní informace do vyšších mozkových center a jeho modulace je podkladem řady bolestivých stavů. Naším cílem je objasnění těchto mechanismů a následně možnost zlepšení léčby patologických bolestivých stavů, jako jsou hyperalgesie, allodynie a bolesti při neuropatických stavech a nádorových onemocněních. V poslední době se soutředíme na studium úlohy capsaicinových receptorů (TRPV1) a zánětlivých cytokinů. Při studiu této problematiky je využíváno elektrofyziologických, behaviorálních, molekulárních a imunohistochemických technik. Dále dokončujeme projekt zaměřený na studium úlohy tyreoidních hormonů (TH) a omega mastných kyselin (n-3 PUFA), zejména ve vztahu k fyziologické funkci srdečního a kosterních svalů. Na modelech zvýšené anebo snížené hladiny TH analyzujeme zda n-3 PUFA mohou kompenzovat indukované negativní změny.

Opustil nás RNDr. Tomáš Soukup, CSc

Aktuální projekty

Neuropatická bolest vyvolaná chemoterapií

Tým vědců z oddělení Funkční morfologie ve spolupráci s kolegy z Texaské univerzity ukázal, že chemoterapeutikum paclitaxel indukuje bolest prostřednictvím TRPV1 a TLR4 receptorů. Více

Inhibiční účinek NAPE na míšní úrovni

N-acylfosfatidylethanolamin (NAPE) by jako prekurzor anandamidu, endogenního agonisty TRPV1 a kanabinoidních receptorů, mohl hrát roli v modulaci nociceptivní signalizace na míšní úrovni. Více

Úspěchy

Publikace

Sýkora; M. - Szeiffová Bačová; B. - Egan Beňová; T. - Barančík; M. - Žurmanová; J. - Rauchová; Hana - Weismann; P. - Pavelka; Stanislav - Kurahara; L. H. - Slezák; J. - Soukup; Tomáš - Tribulová; N. Cardiac Cx43 and ECM Responses to Altered Thyroid Status Are Blunted in Spontaneously Hypertensive versus Normotensive Rats . International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(15)); 3758 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Kalynovska, Nataliia - Diallo, Michael - Paleček, Jiří . Losartan treatment attenuates the development of neuropathic thermal hyperalgesia induced by peripheral nerve injury in rats . Life Sciences 2019, 220(Mar 1), 147-155 . IF = 3.647 [ASEP] [ doi ]
Adámek, Pavel - Heleš, Mário - Paleček, Jiří . Mechanical allodynia and enhanced responses to capsaicin are mediated by PI3K in a paclitaxel model of peripheral neuropathy . Neuropharmacology 2019, 146(Mar 1), 163-174 . IF = 4.431 [ASEP] [ doi ]
Torres-Pérez, J. V. - Adámek, Pavel - Paleček, Jiří - Vizcaychipi, M. - Nagy, I. - Varga, A. The NA(v)1.7 blocker protoxin II reduces burn injury-induced spinal nociceptive processing . Journal of Molecular Medicine-Jmm 2018, roč. 96, 1, p. 75-84 . IF = 4.746 [ASEP] [ doi ]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Pavelka, Stanislav - Vaněčková, Ivana - Tribulová, N. - Soukup, Tomáš . Red palm oil supplementation does not increase blood glucose or serum lipids levels in Wistar rats with different thyroid status . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 307-315 . IF = 1.701 [ASEP]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

MUDr. Jiří Paleček, CSc.
vedoucí oddělení
Mgr. Diana Špicarová, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
RNDr. Gisela Zachařová
vědecko-technický pracovník
Mgr. Vladimír Nerandžič
postgraduální student
Mgr. Petra Mrózková
postgraduální student
Mgr. Nataliia Kalynovska
postgraduální student
Mgr. Pavel Adámek
postgraduální student

Bc. Dominika Šulcová
pregraduální student

Bc. Jakub Slepička
pregraduální student
Kateřina Kramerová
technický pracovník
Martina Pytlová
technický pracovník