Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Vývojová kardiologie

Vývojová kardiologie

Ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou úmrtí v celosvětovém měřítku. Studujeme odolnost srdečního svalu k poškození akutním nedostatkem kyslíku na úrovních od molekuly až k celému organismu s využitím zvířecích modelů. K hlavním směrům našeho výzkumu patří studium mechanismů, které jsou zodpovědné za:

  • vysokou odolnost srdce k poškození v časných fázích ontogenetického vývoje,
  • zvýšenou odolnost srdce vyvolanou adaptací na chronickou hypoxii a pravidelnou fyzickou zátěž,
  • trvalé důsledky časných vývojových intervencí pro odolnost srdce v dospělosti s důrazem na pohlavní rozdíly
  • a změny odolnosti srdce vyvolané různými patologickými stavy.

Dále studujeme vývoj srdce ze zvláštním zřetelem k převodnímu systému. V současné době se zabýváme především výzkumem v těchto oblastech:

  •  fylogenetický pohled na převodní systém,
  • dynamické zobrazovací přístupy pro převodní systém
  • a vývoj nových přístupů ke kvantitativní analýze vláknitých struktur za účelem studia cévního řečiště ve vyvíjejícím se srdci a větvení převodního systému v komorách.

13th conference New Frontiers in Basic Cardiovascular Research

Aktuální projekty

Vývojové aspekty odolnosti srdce k ischemii

Nezralé srdce je mnohem odolnější k ischemickému poškození než srdce dospělé, ale chronický nedostatek kyslíku v časných fázích ontogeneze může mít trvalé negativní následky. Zabýváme se proto mechanismy, které jsou zodpovědné za změny ischemické odolnosti srdce během vývoje.  Více

Vliv systémové hypertenze na odolnost srdce k ischemii

Systémová hypertenze je významným rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční, může však paradoxně stimulovat protektivní mechanismy. Zabýváme se proto vlivem různých forem hypertenze na odolnost srdce k projevům ischemického poškození. Více

Kardioprotektivní mechanismus chronické hypoxie

Dlouhodobé vystavení organismu prostředí s nízkým obsahem kyslíku vede k adaptaci, která má pozitivní dopad na odolnost srdce k poškození vyvolanému akutní ischemií. Studujeme proto molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za kardioprotektivní účinky chronické hypoxie.  Více

Publikace

Tibenská; V. - Benešová; A. - Vebr; P. - Liptáková; A. - Hejnová; L. - Elsnicová; B. - Drahota; Zdeněk - Horníková; D. - Galatík; F. - Kolář; D. - Vybíral; S. - Alánová; Petra - Novotný; J. - Kolář; František - Nováková; Olga - Žurmanová; J.M. Gradual cold acclimation induces cardioprotection without affecting adrenergic beta-receptor-mediated adenylyl cyclase signaling . Journal of Applied Physiology. 2020; 128(4); 1023-1032 . IF = 3.044 [ASEP] [ doi ]
Landová Šulcová; Marie - Zahradníček; Oldřich - Dumková; J. - Dosedělová; Hana - Křivánek; J. - Hampl; Marek - Kavková; M. - Zikmund; T. - Gregorovičová; Martina - Sedmera; David - Kaiser; J. - Tucker; A. S. - Buchtová; Marcela . Developmental mechanisms driving complex tooth shape in reptiles . Developmental Dynamics. 2020; 249(4); 441-464 . IF = 3.275 [ASEP] [ doi ]
Havelka; Daniel - Chafai; Djamel Eddine - Krivosudský; Ondrej - Klebanovych; Anastasiya - Vostárek; František - Kubínová; Lucie - Dráber; Pavel - Cifra; Michal . Nanosecond Pulsed Electric Field Lab-on-Chip Integrated in Super-Resolution Microscope for Cytoskeleton Imaging . Advanced Materials Technologies. 2020; 5(3)); 1900669 . IF = 5.969 [ASEP] [ doi ]
Antonucci; S. - Di Sante; M. - Sileikyte; J. - Deveraux; J. - Bauer; T. - Bround; M. J. - Menabo; R. - Paillard; M. - Alánová; Petra - Carraro; M. - Ovize; M. - Molkentin; J. D. - Cohen; M. - Forte; M. A. - Bernardi; P. - Di Lisa; F. - Murphy; E. A novel class of cardioprotective small-molecule PTP inhibitors . Pharmacological Research. 2020; 151(Jan)); 104548 . IF = 5.893 [ASEP] [ doi ]
Vacková; Š. - Kikerlová; S. - Melenovský; V. - Kolář; František - Imig; J. D. - Kompanowska - Jezierska; E. - Sadowski; J. - Červenka; L. Altered Renal Vascular Responsiveness to Vasoactive Agents in Rats with Angiotensin II-Dependent Hypertension and Congestive Heart Failure . Kidney & Blood Pressure Research. 2019; 44(4); 792-809 . IF = 1.898 [ASEP] [ doi ]

Lidé

RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
vedoucí oddělení
    

 

Prof. RNDr. František Kolář, CSc.

zástupce vedoucího oddělení

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

vědecký pracovník

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
MUDr. Ivana Ošťádalová, CSc.
vědecký pracovník
Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vědecký pracovník
  Olga Nováková
vědecký pracovník

RNDr. Petra Alánová, Ph.D.

postdoktorand

RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Hana Kolesová, Ph.D.
postdoktorand
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand

RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand

Mgr. Jaroslav Hrdlička
postgraduální student
Mgr. Daniel Benák
postgraduální student

MUDr. Dmytro Semenovykh

postgraduální student

 

Ing. Šárka Škutová

postgraduální student

 

Petr Kordač

odborný pracovník VaV

Ing. Miloslava Marková
technický pracovník
Milana Pešková
technický pracovník
Jarmila Svatůňková
technický pracovník