Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Fylogenetický pohled na formování převodního systému srdečního


Tento projekt se snaží ziskat nový pohled na vývoj převodního systému metodou srovnávací anatomie a fyziologie.

Na plazích modelech (varan, krokodýl) studujeme korelaci mezi stupněm fibrotizace atrioventrikulárního kanálu, septací komor, jejich aktivační sekvencí, a morfologií převodního systému. Podobné studie provádíme rovněž na kuřecích a myších embryonálních modelech defektů komorové přepážky. Hlavní cíle projektu jsou i) ozřejmení přítomnosti převodního systému v srdci pokročilých plazů a ii) zjištění vlivu přítomnosti defektu komorové přepážky na stavbu a funkci převodního systému u savců a ptáků. Očekáváme, že výsledky přinesou zásadní poznatky ohledně fylogeneze převodního systému, jež není možné získat jiným způsobem.