Intranet Areál web

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.


ResearcherID: B-7116-2012

 

Zařazení

vedoucí vědecký pracovník

 

Témata výzkumu

 

Úloha BMH proteinů v regulaci kvasničného enzymu neutrální trehalasy Nth1.  Náš výzkum se zaměřuje na porozumění strukturní podstaty regulace aktivity enzymu neutrální trehalasy (NTH1) prostřednictvím vazby BMH proteinů. Hlavními metodami budou cílená mutageneze, stacionární a časově rozlišená fluorescenční spektroskopie, proteinová krystalografie, analytická ultracentrifugace a studium enzymové kinetiky. NTH1 je zodpovědná za degradaci trehalosy a je vyžadována v řadě stresových situací. Nedávno bylo zjištěno, že aktivita enzymu NTH1 je v kvasinkách regulována vazbou BMH proteinů. Úloha kvasničných BMH proteinů v regulaci NTH1 se zdá být zvyšování enzymové aktivity NTH1 enzymu. Avšak detaily týkající se interakce mezi BMH proteiny a NTH1 stále zůstávají neobjasněny. Poněvadž metabolismus trehalosy je základní složkou odpovědi na stres v buňkách kvasinek, objasnění mechanismů regulace aktivity NTH1, které je stále nevyřešeno, nám poskytne velmi důležitou informaci týkající se mechanismu jak funkce 14-3-3 proteinu, tak i regulace aktivity neutrální trehalasy v kvasinkách.

 

Vzdělání

 

2005 Ph.D.         Lékařská biofyzika, 2. LF UK, Praha

2005 RNDr.        Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

1995 Mgr.           Fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

 

E-mail: veronika.obsilova@fgu.cas.cz, tel: +420 325 873 513