Intranet Areál web

Neurovědy

Neurovědy

Výzkum v oblasti neurověd na našem ústavu pokrývá mnoho aspektů přenosu nervového signálu, a to nejen prakticky, ale také teoreticky s využitím počítačových simulací a modelování.

Studujeme detailně biochemickou podstatu přenosu signálu mezi buňkami, tedy mechanizmy uvolňování neuropřenašečů a jejich interakci s receptory (např. muskarinové acetylcholinové receptory, purinergní P2X receptory, vaniloidní TRPV receptory). Na straně druhé se ale zabýváme i integračními funkcemi nervového systému. Ty zahrnují

  • soubor myšlenkových procesů označovaných jako kognitivní funkce (paměť, prostorová orientace, učení),
  • regulaci cirkadiánních rytmů (tj. procesů chovajících se rytmicky v průběhu 24hodinové periody),
  • mechanismy vzniku drogových závislostí, chronické bolesti či epilepsie.

Mezi onemocnění nervového systému, kterými se hlouběji zabýváme, dále patří i Alzheimerova choroba či schizofrenie.

Vědecká oddělení:

BIOLOGICKÉ RYTMY NEUROCHEMIE
BUNĚČNÁ NEUROFYZIOLOGIE POČETNÍ NEUROVĚDY
MOLEKULÁRNÍ NEUROBIOLOGIE VÝVOJOVÁ EPILEPTOLOGIE
NEUROFYZIOLOGIE PAMĚTI VÝZKUM BOLESTI