Intranet English

Vývojová epileptologie

Vývojová epileptologie

Výzkum našeho oddělení je zaměřen na různé patofyziologické aspekty epilepsie a epileptických záchvatů, především v období vývoje mozku. Ke studiu využíváme moderních technik (elektrofyziologie, zobrazovacích metod, biochemie, farmakologie, morfologie) a výzkum provádíme na buněčné úrovni, na úrovni tkání, ale také in vivo v chronických a genetických modelech epilepsie.

 

Zabýváme se výzkumem v těchto oblastech:

  • Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie
  • Studium mechanizmů odpovědných za vznik a ukončení epileptických záchvatů
  • Odlišnosti vzniku epileptických záchvatů v nezralém mozku.
  • Vývoj nových diagnostických metod v epileptologii
  • Studium nových farmakologických postupů léčby epilepsie a neuroprotekce
  • Studium kognitivních and behavioráních následků epilepsie
  • Úloha oxidativního stresu v patogenezi epilepsie a záchvatů v nezralém mozku
  • Důsledky podávání neurofarmak a psychofarmak pro další vývoj mozku
  • Věkově specifické mechanismy vziku a šíření epileptické aktivity 

Aktuální projekty

Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie a funkčního poškození.

Poškození mozku v časných vývojových stadiích vede k celé řadě funkčních i neuropatologických změn, jejichž charakter závisí nejen na mechanismu, vedoucímu k poškození, ale i na věku, kdy k poškození došlo. Nervová tkáň reaguje na inzult spuštěním celé řady molekulárních, buněčných i strukturálních změn, které na jedné straně vedou k částečnému vyrovnání vzniklých deficitů, na druhé straně však mohou být zodpovědné za vznik epilepsie. Spolu s epilepsií může dojít i ke vzniku poruch chování, poškození kognitivních funkcí či zvýšení rizika vzniku psychiatrických onemocnění. Cílem našeho výzkumu je  sledovat věkově specifický charakter těchto funkčních i neuropatologických změn a tyto poznatky dále využít pro hledání nových farmakologických postupů, které by mohly vzniku epilepsie a psychiatrických problémů zabránit.  Více

Úspěchy

Publikace

Vondráková, Kateřina - Uttl, Libor - Kubová, Hana - Tsenov, Grygoriy - Kačer, P. Mikrodialýza a hmotnostní spektrometrie jako klíč k monitorování metabolitů v nezralém mozku . Chemické listy. 2017, roč. 111, 1, p. 66-69 . IF = 0.387 [ASEP]
Tsenov, Grygoriy - Kubová, Hana - Mareš, Pavel . Which component of treatment is important for changes of cortical epileptic afterdischarges after status epilepticus in immature rats? . Neuroscience Letters. 2017, roč. 644, Mar 22, p. 1-4 . IF = 2.180 [ASEP] [ doi ]
Raimondo, J. V. - Heinemann, U. - de Curtis, M. - Goodkin, H. P. - Dulla, Ch. G. - Janigro, D. - Ikeda, A. - Lin, Ch.-Ch. K. - Jiruška, Přemysl - Galanopoulou, A. S. - Bernard, Ch. Methodological standards for in vitro models of epilepsy and epileptic seizures. A TASK1-WG4 report of the AES/ILAE Translational Task Force of the ILAE . Epilepsia.. 2017, roč. 58, Suppl.4, p. 40-52 . IF = 5.295 [ASEP] [ doi ]
Moyer, J. T. - Gnatkovsky, V. - Ono, T. - Otáhal, Jakub - Wagenaar, J. - Stacey, W. C. - Noebels, J. - Ikeda, A. - Staley, K. - de Curtis, M. - Litt, B. - Galanopoulou, A. S. Standards for data acquisition and software-based analysis of in vivo electroencephalography recordings from animals. A TASK1-WG5 report of the AES/ILAE Translational Task Force of the ILAE . Epilepsia.. 2017, roč. 58, Suppl.4, p. 53-67 . IF = 5.295 [ASEP] [ doi ]
Kudláček, Jan - Chvojka, Jan - Pošusta, Antonín - Kováčová, Ľubica - Hong, S.B. - Weiss, S. - Volná, K. - Marusič, P. - Otáhal, Jakub - Jiruška, Přemysl . Lacosamide and Levetiracetam Have No Effect on Sharp-Wave Ripple Rate . Frontiers in Neurology.. 2017, roč. 8, Dec 21, článku 687 . IF = 3.552 [ASEP] [ doi ]

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení vývojové epileptologie

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 549
fax. +420 241 062 565
 

kubova@epilepsy.biomed.cas.cz

Lidé

doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
vedoucí oddělení
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení
RNDr. Jaroslava Folbergrová, DrSc.
vědecký pracovník
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
vědecký pracovník
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
vědecký pracovník
RNDr. Nina Mikulecká, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Grygoriy Tsenov, Ph.D.
vědecký pracovník
MUDr. Petr Fábera 
postgraduální student
Ing. Jan Kudláček​ 
postgraduální student
Ing. et Ing. Antonín Pošusta​ 
postgraduální student
Mgr. Ewa Szczurowska​ 
postgraduální student
Mgr. Libor Uttl​ 
postgraduální student
Ing. Pavel Vlk 
postgraduální student
Bc. Lubica Demeterová 
pregraduální student
Bc. Kateřina Vondráková​ 
pregraduální student
  Blanka Čejková​​ 
technický pracovník
Eva Lažková​ 
technický pracovník
Irinka Necheva​​ 
technický pracovník
Ivana Rabasová​​​ 
sekretářka
  prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
externí vědecký pracovník
Thuy Hua
externí vědecký pracovník

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR