Intranet English

Knihovna

Knihovna popis

Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR v. v. i. (SVI FGÚ), je informační základnou Fyziologického ústavu, vybrané služby poskytuje i ostatním ústavům areálu Krč - Mikrobiologický ústav, Ústav molekulární genetiky, Ústav experimentální medicíny. Je knihovnou veřejnou a vybrané služby poskytuje uživatelům z řad (zejména) odborné veřejnosti (studenti, pracovníci jiných instituci VaV). Knižním fondem v rozsahu 80 000 knih a časopisů se řadí k největším knihovnám vědeckých ústavů AV ČR. Knihovna má svůj samostatný web.

 

Základní služby, které knihovna poskytuje:

  • klasické informační služby
  • služby založené na moderních informačních technologiích
  • přístup k tištěným zdrojům
  • přístup k odborným databázím
  • on-line přístup k časopisům a dalším informacím na Internetu
  • meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
  • rešerše z odborných databází
  • zhotovování xerokopií

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.l.
Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 400
lucie.trajhanova@fgu.cas.cz

Lidé

  Mgr. Lucie Trajhanová
vedoucí oddělení
 

RNDr. Zuzana Lisková

zástupce vedoucí

 

Zuzana Nováková

Blanka Liberová

Helena Sedláková

 

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR