Intranet English

Hospodářská správa

Hospodářská správa

Oddělení zahrnuje následující činnosti:

 

- personální a mzdová agenda

- finanční účtárna

- zásobování a sklady 

- agenda grantů a operačních programů.

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
 
tel.       +420 241 062 223
fax:      + 420 244 472 269
 

Lidé

 

Kateřina Uhrová

vedoucí oddělení

Jaroslava Králová

zástupce vedoucí oddělení

 

 Personální a mzdové oddělení

 

Mgr. Lucie Dusilová

rozpočet a hospodaření s přidělenými prostředky

 

Gabriela Bartejsová

personální a mzdová agenda

 

Marcela Tomášková

personální a mzdová agenda

 

 Finanční účtarna

 

Jaroslava Králová

hlavní účetní - finanční účetnictví, rozpočet, prelimináře

 

Bc. Eva Hamalčíková

účetní

 

Kamila Kohoutová

finanční účetnictví, iInterní účetnictví, DPH, evidence faktur, bankovní operace

 

Běla Tobolová

evidence majetku, vydané faktury, služební cesty

 

Dagmar Plzenská

evidence majetku a cestovních příkazů

 

Eva Syrová

pokladní

 

Granty a operační programy

 

Ing. Kristýna Knězů

vedoucí útvaru

 

Ing. Lucie Čiperová

manažerka grantových projektů

 

Mgr. Tereza Mádle, DiS

manažerka grantových projektů

Ing. Hana Pátková

manažerka grantových projektů

Ing. Viktor Kratochvíl

manažer OP

 

 Zásobování a sklady

 

Kateřina Uhrová

investice, veřejné zakázky

 

Lada Trčková

materiál, služby

 

Gabriela Trmalová

chemikálie, zahraniční objednávky, jednání s celním úřadem

 

Lenka Nejedlá

sklady

 

Monika Kulhánková

sklady

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR