Intranet Areál web

Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (CarDia) (2022 – 2025)


Název projektu:      Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (CarDia)

Registrační číslo:   LX22NPO5104

Program:                 EXCELES – Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví

Příjemce:                 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Spolupříjemci:        Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Karlova univerzita, Praha, Masarykova univerzita, Brno

 

Web projektu 

Projekt pěti vědeckých, výzkumných a klinických center propojující experimentální, preklinický, translační a klinický výzkum kardiovaskulárního systému s vybranými aspekty výzkumu metabolismu s cílem efektivnějšího zvládání nárůstu civilizačních onemocnění jako jsou obezita, diabetes a kardiovaskulární choroby.