Intranet Areál web

Národní ústav pro neurologický výzkum (NPO-NEURO-D) (2022-2025)


Název projektu:       Národní ústav pro neurologický výzkum (NPO-NEURO-D)

Registrační číslo:    LX22NPO5107

Program:                  EXCELES – Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví

Příjemce:                 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Spolupříjemci:        Masarykova univerzita, Brno; Univerzita Karlova, Praha; Univerzita Palackého, Olomouc; Ostravská univerzita, Ostrava; Vysoké učení technické, Brno; České vyskoké učení technické, Praha; Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha; Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.; Praha; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno

Web projektu

 

Společný projekt jedenácti vědeckých, výzkumných a klinických center a univerzit, jehož ústředním cílem je rozvinout podmínky a integrovat úsilí nejlepších výzkumných týmů ze zapojených institucí ke špičkovému výzkumu poruch vývoje a stárnutí mozku, a to s účelným interdisciplinárním provázáním dílčích témat a metodických postupů.