Intranet Areál web

Nové přístupy ke zvýšení inzulín-senzitizujících účinků cvičení: cílení na metabolismus PAHSA (ETAPA)


Cvičení představuje důležitý nástroj v prevenci a léčbě metabolických poruch spojených s obezitou a stárnutím. Metabolické účinky cvičení jsou rovněž závislé na vyvolání příznivých změn ve funkci tukové tkáně. Tuková tkáň je zdrojem lipokinů ze skupiny esterů kyseliny palmitové s kyselinou hydroxystearovou (PAHSA), které mají protizánětlivé a inzulin-senzitizující účinky. Nedávno jsme prokázali, že čtyřměsíční cvičení zvyšuje hladiny PAHSA v tukové tkáni a v krevním oběhu. Mechanismy podílející se na indukci hladin PAHSA v reakci na cvičení však nejsou známy.

Cílem projektu ETAPA je prozkoumat:

1. vliv obezity a věku na regulaci uvolňování PAHSA z tukové tkáně v reakci na jednorázové cvičení (u inbredních myší a lidských dobrovolníků);

2. mechanismy ovlivňující syntézu a degradaci PAHSA a jejich vztah ke zdraví tukové tkáně s využitím primárních kultur lidských adipocytů od štíhlých, obézních a starších jedinců;

3. vztah mezi změnami hladin PAHSA v tukové tkáni a cirkulaci a metabolickými účinky chronického cvičení, s využitím genetických a farmakologických přístupů ke snížení degradace nebo zvýšení syntézy PAHSA (studie na myších).

Podpořeno Ministerstvem zdravotnictví ČR (projekt č. NU21-01-00469; 2021-2024; PI: MUDr. Martin Rossmeisl, PhD, IPHYS; spoluřešitel: Mgr. Lenka Rossmeislová, PhD, 3. lékařská fakulta UK).