Intranet Areál web

Úloha narušené autofagie a funkce peroxizomů při vzniku NAFLD a jejich obnovení pro lepší účinnost suplementace omega-3 mastnými kyselinami


Vzhledem k nedostatku schválených farmakoterapií NAFLD je cílem tohoto projektu vyvinout nová výzkumná paradigmata, která by mohla lépe vysvětlit roli autofagie v progresi tohoto onemocnění.

Projekt má následující specifické cíle:

1. prozkoumat úlohu autofagie při rozvoji jaterní steatózy s využitím in vitro kultivovaných hepatocytů a vhodného myšího modelu;

2. otestovat, zda stimulace autofagie zlepšuje peroxisomální funkci v prevenci/léčbě NAFLD (in vitro kultivované hepatocyty a myší model);

3. prověřit, jak různé chemické formy omega-3 ovlivňují různá stadia NAFLD (myší model);

4. ověřit účinnost kombinované léčby pomocí suplementace omega-3 a farmakologické intervence induktory autofagie (myší model).

Podpořeno Grantovou agenturou ČR (projekt č. 22-04100L; 2023-2025; řešitel: MUDr: Martin Rossmeisl, MD, PhD, IPHYS; spolupráce s Prof. M. Wieckowskim, Nencki Institute of Experimental Biology).