Intranet Areál web

Studium metabolických a kardiovaskulárních onemocnění v rámci projektu CarDia


Oddělení je zapojeno do výzkumných aktivit projektu CarDia (2022 – 2025).

Konkrétně se zaměřením na následující výzkumné okruhy:

  1. Syntéza a studium účinků nových hepatoselektivních analog lidského inzulínu pro potenciální léčbu diabetes mellitus 1. i 2. typu (M. Rossmeisl ve spolupráci s J. Jiráčkem v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR).
  2. Testování NRF2 aktivátorů pro zlepšení funkce tukové tkáně a jejich využití při stimulaci syntézy a sekrece inzulín-senzitizujících lipokinů v kontextu cvičení (M. Rossmeisl ve spolupráci s L. Rossmeislovou na 3. LF UK).
  3. Využití nových syntetických analog přirozených neuropeptidů jako potenciálních léčiv proti obezitě a diabetes mellitus 2. typu (J. Kopecký ve spolupráci s L. Maletínskou v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR).
  4. Význam metabolismu tukové tkáně v rozvoji kardiální kachexie (J. Kopecký ve spolupráci s V. Melenovským a M. Haluzíkem v Institutu klinické a experimentální medicíny).

 

Výchozí publikace: Březinová et al. 2020 BBA-Mol Cell Biol L; Janovská et al. 2020 J Cachexia Sarcopenia Muscle

Aktivity:

Konference Bioenergetika 2024, 20.-22.5.

 

Projekt je podporován Národním institutem pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (Program EXCELES, project č. LX22NPO5104) – financován Evropskou unií – Next Generation EU.