Intranet Areál web

Nová publikace (IF=6.3): Population-representative study reveals cardiovascular and metabolic disease biomarkers associated with misaligned sleep schedules. Sleep (2023)


Martin Sládek, Jan Klusáček, Dana Hamplová a Alena Sumová. Sleep 2023 Feb 24, 10.1093/sleep/zsad037. Nejčastějším narušením cirkadiánních rytmů v moderní společnosti je tzv. social jetlag, tedy chronický nesoulad mezi biologickým časem (chronotypem) a sociálním časem (například vstávání podle budíku).

Zda má sociální jetlag nějaké negativní účinky na zdraví, však zatím není zcela jasné. Na základě zkoumání unikátního populačně-reprezentativního souboru dat, zahrnujícího 1957 krevních vzorků analyzovaných na devět biomarkerů, popisujeme statisticky významné souvislosti mezi preferencí spánkových fází (chronotypem), sociálním jetlagem a kardio-metabolickými biomarkery. Identifikujeme nové faktory ovlivňující sociální jetlag a prokazujeme, že flexibilní pracovní doba účinně zmírňuje sociální jetlag.