Intranet Areál web

Zvýšení energetického výdeje v tukové tkáni kombinovaným působením omega-3 a kalorické restrikce (uzavřený projekt)

Zvýšení energetického výdeje v tukové tkáni kombinovaným působením omega-3 a kalorické restrikce (uzavřený projekt) CT scan obézní myši se zvýrazněnými měkkými tkáněmi.

Naše dřívější práce prokázaly příznivý účinek omega-3 v prevenci poruch spojených s obezitou (Flachs et al. 2005. Diabetologia; Flachs et al. 2006. Diabetologia). Dalšími experimenty se snažíme doložit potenciál omega-3 např. při posilování příznivých účinků omezeného příjmu potravy (kalorické restrikce, CR).

V pokusech na myších krmených dietou s vysokým obsahem kukuřičného oleje jsme prokázali (Flachs P et al. 2011. Diabetologia) aditivní působení mírné kalorické restrikce (10 %) a substituce 9 % tuků v potravě za omega-3, které se projevilo prevencí obezity a doprovodných metabolických poruch. Aditivní účinky byly doprovázeny zvýšením oxidace mastných kyselin relativně specificky v abdominální tukové tkáni. Metabolické změny v tukové tkáni pravděpodobně souvisejí se synergickou stimulací tvorby lipidových protizánětlivých mediátorů.

 

Projekt je zaměřen na  charakterizaci

  1. závislosti efektů omega-3 v kombinaci s CR na obsahu cukrů v dietě
  2. biochemickou podstatu energetického výdeje stimulovaného v tukové tkáni vlivem kombinované intervence
  3. integrující úlohu lipidových mediátorů a PPARγ ve vlivech kombinované intervence na zánět a metabolizmus
  4. kombinované působení mimetika CR resveratrolu a omega-3.

 

Cílem projektu je napomoci léčbě obezity a doprovodných onemocnění podáváním omega-3 v kombinaci s dalšími nefarmakologickými přístupy, zejména mírnou kalorickou restrikcí nebo jejími rostlinnými mimetiky, v závislosti na ovlivnění metabolizmu tukové tkáně (viz náš souhrný článek Flachs P et al. 2013. BBA)

 

Výzkum je  podporován grantem od GAČR  (13-00871S; 2013-2017), hlavní řesitel: MUDr Jan Kopecký, DrSc, FgÚ AV ČR.