Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Nové možnosti využití antioxidačních vlastností modifikovaného ligninu (uzavřený projekt)


Projekt je zaměřen na výzkum biologické aktivity modifikovaného ligninového derivátu, izolovaného z vedlejšího produktu vznikajícího při výrobě buničiny, a to především z hlediska jeho možné aplikace v biomedicíně jako doplňku stravy chranícího organismus vůči oxidačnímu stresu vlivem negativních faktorů životního prostředí a civilizačních onemocnění.

Specificky budou sledovány jeho protektivní vlastnosti

  1. v pokusech „in vitro“ pomocí testů cytotoxicity a genotoxicity, měřením antioxidační aktivity, a dále na úrovni změn DNA
  2. v pokusech „in vivo“ na myším modelu dietou-indukované obezity a metabolického syndromu hodnocením markerů tkáňového poškození, zánětu a oxidačního stresu, a dále stanovením hladin metabolitů charakterizujících stav lipidové a glukózové homeostázy.

 

Projekt je založen na unikátní spolupráci firmy VIDIA (spol. s r.o.; Vestec), která se dlouhodobě zaměřuje na vývoj diagnostických souprav pro humánní medicínu a životní prostředí, a experimentálním pracovištěm z Fyziologického ústavu AV ČR, které paří mezi světové špičky ve výzkumu přírodních látek jako doplňků stravy chranící organismus před následky civilizačních onemocnění včetně obezity, diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění.

 

Výzkum je  podporován grantem od TAČR (TA03010581; 2013-2015, hlavní řešitel: Ing. Michaela Poláková, VIDIA, spol. s r.o.; spoluřešitel: MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D., FgÚ AV ČR).