Intranet Areál web

Ocenění pro MUDr. Jana Kopeckého, DrSc.


MUDr. Jan Kopecký, DSc. obdržel Cenu ministra školství mládeže a tělovýchovy za soubor prací o účincích omega-3 mastných kyselin publikovaných během posledních 5 let.

21. listopadu 2013 předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys letošní ceny za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované ministerstem a publikované v posledních pěti letech. Jednu ze čtyř speciálních cen převzal i dr. Jan Kopecký, vedoucí oddělení Biologie tukové tkáně Fyziologického ústavu AV ČR. Byl vyznamenán za soubor prací zaměřených na „Nové mechanizmy v komplexním působení omega-3 mastných kyselin – perspektivu pro zdravotnictví“. Omega-3 z mořských ryb snižují riziko rozvoje nemocí spojených s obezitou a zánětem, zejména cardiovaskulárních chorob a diabetu. Pomocí experimentů na myších popisuje tým dr. Kopeckého, jakou roli hrají v příznivých účincích omega-3 jednotlivé hormony, protizánětlivé molekuly a další mechanismy. Na základě těchto výsledků jsou nyní ve spolupráci s Centrem diabetologie IKEM (Praha) vyvíjeny nové terapeutické přístupy k léčbě pacientů trpících diabetem 2. typu. Udělení ceny je podloženo 12 pracemi publikovanými v průběhu let 2009–2013.