Intranet Areál web

Zavedení vrstvy endotelu do cévních protéz


Endotelová vrstva je nejlepší prevencí vzniku krevní sraženiny a zúžení průsvitu protézy.

 

Články

Chlupáč J, Filová E, Riedel T, Houska M, Brynda E, Remy-Zolghadri M, Bareille R, Fernandez P, Daculsi R, Bourget C, Bordenave L, Bačáková L: Attachment of human endothelial cells to polyester vascular grafts: Pre-coating with adhesive protein assemblies and resistance to short-term shear stress. Physiol Res, in press.

 

Filová E, Brynda E, Riedel T, Chlupáč J, Vandrovcová M, Svindrych Z, Lisá V, Houska M, Pirk J, Bačáková L: Improved adhesion and differentiation of endothelial cells on surface-attached fibrin structures containing extracellular matrix proteins. J Biomed Mater Res A. 2013, in press, doi: 10.1002/jbm.a.34733.

 

Filová E, Brynda E, Riedel T, Bačáková L, Chlupáč J, Lisá V, Houska M, Dyr JE: Vascular endothelial cells on two- and three-dimensional fibrin assemblies for biomaterial coatings. J Biomed Mater Res A 90A(1): 55-69, 2009

 

Patent

Brynda E, Houska M, Syková E, Jendelová P, Dyr JE, Filová E, Riedel T, Chlupáč J, Lesný P, Bačáková L: Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích. (Mode of preparation of regulated fibrin layers on solid surfaces) Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i., Institute of Experimental Medicine AS CR, v.v.i., Institute of Physiology AS CR, v.v.i., and The Institute of Hematology and Blood Transfusion. Praha: Industrial Property Office, 2008. No: 299687. Accepted: 12.09.2008.