Intranet Areál web

Další bioaktivní vrstvy k pokryvu kostních implantátů

Další bioaktivní vrstvy k pokryvu kostních implantátů Adheze lidských osteoblastů linie MG 63 za 24 hodin po nasazení na titan (Ti) a slitinu titanu a niobu (TiNb) tepelně oxidované při 600 °C.