Intranet Areál web

Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.


ResearcherID: B-7142-2012

 

Zařazení

vědecký pracovník

 

Témata výzkumu

 

Úloha proteinu 14-3-3 v regulaci funkce fosducinu. Hlavním cílem je studium strukturní podstaty regulace funkce fosducinu prostřednictvím interakce s proteinem 14-3-3. Hlavními nástroji studia budou metody fluorescenční spektroskopie, analytické ultracentrifugace a proteinové krystalografie. Fosducin je protein, který se specificky a s vysokou afinitou váže na Gtβg heterodimer a inhibuje jeho interakci s Gtα podjednotkou G-proteinu či jinými efektory. Fosducin tak tlumí odpověď fotoreceptorů na světelný signál. Funkce fosducinu je inhibována fosforylací Ser54 a Ser73 a následnou vazbou regulačního proteinu 14-3-3. Detailní mechanismus tohoto procesu je neznámý. Proto navrhujeme provést detailní studium struktury komplexu 14-3-3/fosducin a zjistit, které oblasti fosducinu interagují se 14-3-3 a tím mechanisticky vysvětlit inhibiční vliv 14-3-3 na funkci fosducinu. Výsledky tohoto projektu umožní nejen lépe porozumět roli proteinu 14-3-3 v regulaci fosducinu (a v regulaci G-proteinové signalizace), ale i funkci proteinu 14-3-3 samotného.

 

Vzdělání

2014 prof.          Fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

2007 doc.          Fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

1998 Ph.D.        Fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

1998 RNDr.        Fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

1995 Mgr.          Fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

 

E-mail: tomas.obsil@natur.cuni.cz, tel: 221951303, webové stránky