Intranet Areál web

Kvantitativní měření vaskulatury


Krevní vlásečnice studujeme pomocí metod stereologie a 3D analýzy obrazu.

Ve spolupráci s týmem, vedeným Dr. Mao (Department of Radiation Medicine, Loma Linda University, CA, USA), studujeme účinky radiačního záření na krevní vlásečnice v různých tkáních a orgánech, zejména v souvislosti s terapií a prognózou při léčbě rakoviny.

A) Objemové ztvárnění složeného snímku (70 konfokálních sérií – 10 řad × 7 sloupců, 1762×2519×80 µm) a B) povrchové ztvárnění cylindrického modelu kapilár. Snímky byly pořízeny z perfuzně obarvených vzorků potkaního mozku. C–E) Lokální měření obrázků A, B. Obraz byl měřen v 6×9 překrývajících se pravoúhlých oblastech a výsledky měření byly vyjádřeny stupni šedi (černá je minimum – 0). C) Délková hustota, maximum je 695 mm-2, D) anizotropie (možné hodnoty 0 až 1), maximum je 0.74, E) průměrná délka kapilár, maximum je 0.7 mm.