Intranet Areál web

Hledáme antifungální léčiva v rámci evropského konsorcia


Od 1. října 2013 jsme zahájili práci na novém evropském projektu nazvaném Molecular Mechanisms of Human Fungal Pathogen Host Interaction (ImResFun, FP7-PEOPLE-2013-ITN ) a pod dobu 4 let se budeme v konsorciu devíti laboratoří a tří firem z devíti evropských zemí věnovat studiu interakce patogenních kvasinek s buňkami, orgány a tkáněmi hostitele. Naším cílem bude identifikovat v patogenních kvasinkách dosud neznámé cíle pro vývoj nových antifungálních léčiv.