Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Pořádání satelitního symposia NEUROINFLAMATION 2013 při FENS konferenci v Praze


Celkem se tohoto satelitního symposia k Evropskému kongresu neurovědních společností (FENS) konaného 8.–13. září 2013 zúčastnilo 70 účastníků ze 17 zemí světa, z toho 6 z ČR.  

V posledních letech si téma neurogenního zánětu získalo velkou pozornost jako hlavní příčina různých chorobných procesů a bolestivých stavů. Neurogenním zánětem se zabývá řada vědců z různých oblastí výzkumu. Stále však neexistuje specializované fórum, v němž by docházelo k výměně vědeckých myšlenek a diskuzi například o mechanismech vzniku této formy zánětu. Takto zaměřené setkání poskytlo příležitost pro vědce pracující v oblasti výzkumu zánětu sdílet nové poznatky a navázat budoucí spolupráce.

Program tohoto sympozia zahrnoval plenární přednášky, standardní přednášky a prezentace posterů. Symposia se zúčastnili přední světoví odborníci v této oblasti, která se zabývá vlivem zánětu nervové soustavy a interakcí mezi neurony, gliovými buňkami a imunitním systémem u chronických bolestivých stavů a u neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova choroba a amytrofická latelární sklerosa. Mezi pozvané řečníky patřili: Sue Brain (UK), Christophe Altier (Canada), Jiri Palecek (Czech Republic), Nathalie Vergnolle (France), Nicolas Cenac (France), Peter Reeh (Germany), Istvan Nagy (UK), Linda Sorkin (USA), Erin Milligan (USA), Gaby Enzmann (Switzerland), Marc Suter (Switzerland),  Marzia Malcangio (UK), Camilla Svensson (Sweden), Michel Pohl (France), David Fink (USA), Yves Boucher (France), Zita Puskar (Hungary), Halina Machelska-Stein (Germany), Francesco Ferrini (Italy), Jason McDougall (Canada), John Wallace (Canada), Zsuzsanna Helyes (Hungary), Magdalena Sastre (UK).