Intranet Areál web

Úloha modulace synaptického přenosu při bolestivých stavech


Bolest:

Bolest je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, spojená se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně, nebo je jako taková popisována.

 

Nocicepce:

Proces detekce a signalizace přítomnosti bolestivého podnětu v periferním a centrálním nervovém systému.

 

VÝZNAM ZADNÍHO ROHU MÍŠNÍHO V PŘENOSU NOCICEPTIVNÍ INFORMACE

 

VÝZNAM BOLESTI

 

AKUTNÍ BOLEST

důležitý signální mechanismus

x

PATOLOGICKÁ BOLEST

chronická např. neuropatická bolest