Intranet Areál web

Inhibiční účinek NAPE na míšní úrovni


N-acylfosfatidylethanolamin (NAPE) by jako prekurzor anandamidu, endogenního agonisty TRPV1 a kanabinoidních receptorů, mohl hrát roli v modulaci nociceptivní signalizace na míšní úrovni.

Modulace synaptického přenosu v zadním rohu míšním hraje klíčovou roli v nociceptivní signalizaci. V presynaptické části se na modulaci synaptické aktivity významně podílejí TRPV1 receptory a kanabinoidní CB1 receptory. TRPV1 receptory mohou být v centrální nervové soustavě aktivovány endogenními agonisty. Jedním z nich je anandamid, který byl nejprve identifikován jako účinný agonista CB1 receptorů, a může tedy aktivovat oba typy receptorů na presynaptických zakončeních primárních aferentních neuronů v míše. Anandamid je syntetizován z N-acylfosfatidylethanolaminu (NAPE) NAPE-fosfolipázou D. NAPE tedy může hrát roli v modulaci nociceptivní signalizace na míšní úrovni.

Cílem naší studie je objasnit úlohu NAPE v synaptickém přenosu v zadním rohu míšním. V našich pokusech využíváme metody terčíkového zámku, kdy snímáme mEPSC, sEPSC a eEPSC proudy zprostředkované AMPA receptory na neuronech v akutních míšních řezech. Kooperace mezi TRPV1 a CB1 receptory může být důležitou součástí míšní nociceptivní signalizace, zvláště za patologických podmínek.

Nerandžič, Vladimír - Mrózková, Petra - Adámek, Pavel - Špicarová, Diana - Nagy, I. - Paleček, Jiří . Peripheral inflammation affects modulation of nociceptive synaptic transmission in the spinal cord induced by N‐arachidonoylphosphatidylethanolamine . British Journal of Pharmacology 2018, roč. 175, 12, p. 2322-2356 . IF = 6.583