Intranet Areál web

Studium mechanizmů vzniku epileptických záchvatů


Záchvaty představují hlavní projev epilepsie.

Cílem našeho výzkumu je pochopení buněčných a populačních mechanizmů, které jsou odpovědné za vznik epileptických záchvatů. Součástí tohoto výzkumu je pochopení funkční organizace epileptických neuronálních sítí, které vytváří epileptická ohniska. Dále se zaměřujeme na objasnění dějů, které jsou odpovědné za přechod do záchvatu, za udržování záchvatu a jeho ukončení. Ve spolupráci s odborníky na dynamiku komplexních systémů studujeme dlouhodobou dynamiku záchvatové aktivity a vývoj algoritmů predikce záchvatů.

 

Jiruska et al. J Neurosci (2010)

Jiruska et al. J Physiol (2013)