Intranet Areál web

Odlišnosti vzniku epileptických záchvatů v nezralém mozku


Vývoj jednotlivých systémů zapojených do excitability mozku a její regulace probíhá ještě dlouho po narození.

Z důvodů vyšší excitability nezralého mozku je jeho schopnost produkovat epileptické záchvaty vyšší než u mozku dospělého. Narušení křehké rovnováhy mezi excitací a inhibicí tak může vést ke vzniku záchvatů, jejichž charakter významně závisí na úrovni zralosti excitačních, inhibičních i neuromodulačních transmiterových systémů. Cílem našeho výzkumu je zjistit, jak se mění role vybraných neurotransmiterových systémů ve vzniku a šíření epileptické aktivity v průběhu vývoje mozku. V budoucnu mohou tyto výsledky přispět ke vzniku nových léčiv, vytvořených cíleně pro určité věkové skupiny pacientů. 

 

 

Mareš et al, Epilepsia, 2002

Kubová et Mareš, Epilepsia, 2010

Mareš et Kubová, Epilepsia, 2015

Mareš et Kubová, Neuropharmacology, 2015

Mareš et Kubová, Epilepsia, 2016