Intranet Areál web

Studium kognitivních a behavioráních následků epilepsie


Některé formy epilepsie jsou doprovázeny zvýšeným výskytem psychiatrických onemocnění, kognitivními poruchami a případně poruchami chování. 

Negativní vliv na funkční schopnosti mohou mít i některá antiepileptika, která se v léčbě epilepsie využívají. Naopak některé léky z této skupiny mají schopnost  tyto  tzv. epileptické komorbidity potlačovat a zároveň tak léčit epilepsii i psychické problémy. Výzkum je zaměřen na hledání strukturálních i buněčných souvislostí mezi epileptickými záchvaty a poruchami chování. S pomocí speciálně vyvinutých testů sledujeme nejrůznější parametry chování, kognitivní funkce i motorické schopnosti u různých věkových skupin zvířat. Výsledky těchto behaviorálních studií jsou dále korelovány s rozsahem, charakterem i časovým průběhem morfologických změn a epilepsie. Sledujeme i změny chování vyvolané jednotlivými záchvaty a analyzujeme úlohu jednotlivých neurotransmiterových systémů v těchto změnách.

 

Kubová et al, Eur. J. Neurosci, 2006

Kubová et Mareš, Neuroscience, 2013