Intranet Areál web

Naše články opakovaně mezi nejvýznamnějšími výsledky Akademie věd ČR


Soubor našich prací na téma nových možnosti pro využití lipidů z mořských ryb v prevenci a léčbě obezity a doprovodných onemocnění byl zařazen mezi nejvýznamnější výsledky AV ČR za rok 2009. V roce 2011 se pak na tentýž prestižní seznam dostal náš článek věnující se příznivým účinkům kombinovaného působení omega-3 a mírné kalorické restrikce. Krom toho byla mezi nejvýznamnější výsledky AV ČR za rok 2017 zařazena naše práce popisující změny v metabolismu tukové tkáně během chladové expozice a jejich význam pro náchylnost k obezitě.

Komentář k článkům oceněným v roce 2009

Oddělení biologie tukové tkáně Fyziologického ústavu AV ČR systematicky zkoumá mechanizmy, kterými omega-3 vícenenasycené mastné kyseliny (omega-3 kyseliny) z mořských ryb brání vzniku chorob spojených s obezitou. V pokusech na myších autoři prokázali, že příjem omega-3 kyselin: 1) částečně chrání proti obezitě vyvolané dietou s vysokým obsahem tuku; 2) stimuluje tvorbu mitochondrií a spalování lipidů specificky v tukové tkáni a tenkém střevě, což omezuje nepříznivé dopady ukládání lipidů v jiných tkáních; a 3) indukuje vyplavování hormonu tukové tkáně adiponektinu, který zvyšuje citlivost k inzulinu. Byly také vyvinuty a patentovány chemické deriváty omega-3 kyselin se silnými antidiabetickými účinky. Přestože omega-3 kyseliny neovlivňují rezistenci k inzulinu u diabetiků, v pokusech na myších se podařilo prokázat, že omega-3 kyseliny posilují účinek thiazolidindionů (TZD), léků zvyšujících citlivost k inzulinu. Pouze kombinované podávání omega-3 kyselin a TZD rosiglitazonu snižovalo ukládání tuku v těle. Zlepšení citlivosti k inzulinu bylo výsledkem synergistického působení omega-3 kyselin a rosiglitazonu na sval. Kombinované použití n-3 PUFA a TZD by mohlo snížit léčebné dávky TZD u pacientů s cukrovkou a omezit tak nežádoucí účinky i náklady léčby. Nový terapeutický postup je nyní testován v Centru diabetologie (IKEM, Praha). Většina výzkumu pribíhala ve spolupráci s firmami v Norsku (s PronovaBiopharma, a .s., Lysaker; a v poslední době s EPAX a.s.. Aaalesund). Tyto výsledky byly uvedeny mezi dalšími nejvýznamnějšími vědeckými úspěchy AV ČR – viz výroční zpráva AV ČR za rok 2009.

Komentář k článku oceněnému v roce 2011

V pokusech na myších, u kterých byla obezita indukována dietou s vysokým obsahem tuku, byl zkoumán vliv kombinovaného působení omega-3 a mírné kalorické restrikce. Náhrada 10 % lipidů v dietě za omega-3 a současné snížení kalorického příjmu o 10 % zamezilo přibývání na váze a rozvoji inzulínové resistence, přestože samotné působení omega-3  nebo kalorické restrikce k prevenci obezity nevedlo. Kombinovaná intervence vedla ke značnému snížení celotělové zánětlivé reakce, která je spojena s obezitou. Zásadní úlohu v benefičních účincích měly změny metabolizmu a tvorba lipidových signálních molekul s protizánětlivým účinkem v tukové tkáni. Výsledky jsou důležité pro nové postupy v prevenci a léčbě obezity a diabetu, případně dalších onemocnění spojených s chronickým zánětem, například  některých neurodegenerativních a gastrointestinálních chorob. (Flachs P et al. 2011. Diabetologia 54:2626-38)

Komentář k článku oceněnému v roce 2017

Účinky chladové expozice (6 °C po 2 nebo 7 dní) na tukovou tkáň byly studovány u myšího kmene C57Bl/6J náchylného k obezitě a kmene A/J rezistentního k obezitě. Hlavní poznatek představuje zjištění, že cyklování triacylglycerolů a mastných kyselin je integrováno s lipogenezí de novo a jaterní produkcí lipoproteinů za účelem zajištění energetických zdrojů pro termogenezi. Tyto procesy tak mohou přispívat k udržování štíhlého fenotypu. Výsledky jsou důležité pro porozumění mechanismu rozvoje obezity. (Flachs et al., Int J Obes (Lond) 41: 372-380)