Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Dva pracovníci našeho oddělení vyznamenáni Prémií Otto Wichterleho


Prémií Otto Wichterleho určenou vynikajícím mladým vědcům AV ČR byli postupně vyznamenání i Pavel Flachs (2009) a Ondřej Kuda (2014) z našeho oddělení.

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

V oblasti věd o živé přírodě a chemických věd bývá každoročně vybráno deset oceněných. Mezi nimi byli i Pavel Flachs v roce 2009 a Ondřej Kuda v roce 2014.