Intranet Areál web

Dva pracovníci našeho oddělení vyznamenáni Prémií Otto Wichterleho


Prémií Otto Wichterleho určenou vynikajícím mladým vědcům AV ČR byli postupně vyznamenání i Pavel Flachs (2009) a Ondřej Kuda (2014) z našeho oddělení.

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

V oblasti věd o živé přírodě a chemických věd bývá každoročně vybráno deset oceněných. Mezi nimi byli i Pavel Flachs v roce 2009 a Ondřej Kuda v roce 2014.