Intranet Areál web

Zařízení pro telemetrické měření krevního tlaku a sympatické nervové aktivity u laboratorních potkanů


- měření krevního tlaku a sympatické nervové aktivity pomocí telemetrických sond

- sondy jsou implantovány a pomocí kanyly napojeny ke krevnímu oběhu, měření probíhá u stresem neovlivněných zvířat, 24 hodin denně, kontinuálně u zvířat větších než 200 g

- frekvence snímání je nastavitelná dle požadavku experimentátora

- každá sonda je snímána vlastní podložkou

- jednotlivé podložky jsou bezdrátově dobíjitelné pomocí konfigurační jednotky, možnost měření zvolených parametrů v klecích s jinými zvířaty na jakémkoli místě

- velikost podložek odpovídá standardním klecím pro laboratorní potkany

- systém obsahuje zařízení pro sběr a analýzu dat (Powerlab 8/35 a Labchart Pro)

- data jsou sbírána centrální jednotkou a zaznamenávána pro další zpracování

- možnost převedení do excelovských tabulek a do dalších software, jako např. Word nebo PowerPoint

 

Kontakt: RNDr. Ivana Vaněčková, CSc. tel. +420 241 062 666, 241 062 420, email: ivanava@biomed.cas.cz